Naše reference

Rok 2019

 • Přesun Městské policie Otrokovice - Kompletní projektová dokumentace - Slaboproudá elektrotechnika
 • ZŠ a MŠ Družby, Karviná - Prováděcí projektová dokumentace - Strukturovaná kabeláž
 • ZŠ a MŠ Slovenská, Karviná - Prováděcí projektová dokumentace - Strukturovaná kabeláž
 • DS Napajedla, studie EPS a ER, doplnění přídržných magnetů
 • ZŠ v Krásném Poli - Prováděcí projektová dokumentace - Strukturovaná kabeláž
 • ISŠ COP a JŠ s PSJZ Valašské Meziříčí - Sportovní hala - Komplet projektová dokumentace - Slaboproudá elektrotechnika a EPS
 • ISŠ-COP a JŠ s PSJZ Valašské Meziříčí - Sportovní hala - Šatny - Komplet projektová dokumentace - Slaboproudá elektrotechnika, EPS a ER
 • Zámek Wichterle - Slavičín - EZS, Společná televizní anténa, Strukturovaná kabeláž
 • Rekreační areál Plumov - Policie ČR - Prováděcí projektová dokumentace - Slaboproudé elektroinstalace
 • RD Mařatice - Komplet projektová dokumentace - Prováděcí projektová dokumentace - Slaboproudé elektroinstalace
 • Bytový dům - Rezidence u Dřevnice - Projektová dokumentace DSP - Slaboproudá elektroinstalace
 • Bytové domy Malenovice - Projektová dokumentace DSP - Slaboproudá elektroinstalace

Rok 2018

 • Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, prováděcí projektová dokumentace - Strukturovaná kabeláže​
 • Výukový objekt FTK UP v Olomouci, stupeň DPS
 • Rezidence u Dřevnice - Otrokovice, komplet SLP, stupeň DPS
 • Projekt kamerového systému - HikVision, NEKKY Centrum II. – Jižní Svahy, Valachův žleb
 • Technický dozor investora - TDI (DS Lukov, DS Burešov, Senior B Otrokovice)
 • DS Burešov, Zlín - Zvýšení kybernetické bezpečnosti, vybudování strukturované kabeláže - SLP, stpeň DPS
 • Senior B Otrokovice - projektová dokumentace ER - přídržné magnety, stupeň DPS
 • PČR OÚ Vsetín - EZS, DT, SK, DR, EPS, stupeň DPS
 • Domov Seniorů Benešov - projektová dokumentace EPS, stupeň DPS
 • DS Rožnov pod Radhoštěm - Zvýšení kybernetické bezpečnosti, vybudování strukturované kabeláže - SLP, stupeň DPS
 • DDM Sluníčko Otrokovice - Rekonstrukce SLP - EZS, CCTV, SK, stupeň RDS
 • Administrativní budova - PILANA Karbid - SK, EKV, EZS, CCTV, stupeň DPS
 • KNTB - Krajská nemocnice Tomáše Baťi - zakreslení skutečného stavu EPS - Budova 23
 • Projektová dokumentace - rekonstrukce SK a vybavení odborných učeben na základních školách v Pardubicích - II ETAPA

  ZŠ Štefánikova, ZŠ Benešovka, ZŠ Dubina, ZŠ Prodloužená, ZŠ Ressla, ZŠ Waldorfská​
 • Státní okresní archiv Zlín- Klečůvka - zámek - SK, stupeň RDS
 • VIII. Etapa Rekonstrukce závodu Vizovice - SLP, stupeň RPS
 • Městský kamerový systém Otrokovice - II. Etapa
 • EPS a ERO Deichmann v OC Zlín
 • Domov Hačka se sídlem v Olešce - projektová dokumentace EPS, stupeň DPS
 • Bytový dům KOSMOS Karviná - projektová dokumentace SK, STA, DT, stupeň DPS
 • Revitalizace domov Příbor - projektová dokumentace ER, stupeň DPS
 • SŠ Stavební a dřevozpracující Ostrava - projektová dokumentace SLP, stupeň DPS
 • Ostrava Hrušov Logistics Centre - dokumentace pro územní řízení (DUR) v profesi kompletní elektro - slaboproud (vnitřní i venkovní rozvod)
 • Rekonstrukce elektroinstalace na Gymnaziu Olgy Havlové - projektová dokumentace SLP, stupeň DPS
 • Domov pro seniory Kobylisy - projektová dokumentace ER - evakuační rozhlas, stupeň DPS

Rok 2014 - 2017

 • Bytové domy Zlín, zajištění průchodnosti komunikačních cest pro domy Okružní, č.p. 4699 a Středová č.p. 4786 dle závěrů kontroly HZSZK včetně požárně bezpečnostní zprávy projektanta PO, Autorský dozor
 • Systém SLP a EPS - Senior B, Otrokovice - stupeň DSP,DPS, TDI, DSPS
 • EPS pro objekt 34. budova SVIT Zlín - stupeň DSP
 • Revitalizace sportovní haly Bahňák EPS a SLP, stupeň DUR, DSP, DPS, DZS, TDI
 • Revitalizace zámku ve Frýdku vč. Obnovy expozice - druhá část
 • EPS - IN-HOUSE, Zlín, 64/2, změna č. 2
 • Rekonstrukce elektroinstalace gymnázium Olgy Havlové Ostrava - Poruba - SLP
 • Elektro-slaboproud vnitřní a venkovní rozvody vč. EPS - OLC společnosti PTÁČEK - správa, a.s. Olomouc stupeň DVZ
 • Dokumentace provedení stavby - systém - EZS, pro objekt KINO HLUK
 • VÝROBNÍ HALY_optický síť - DPS - KOMA MODULAR
 • ZŠ Václavovice - SLP - stupeň DPS
 • ZŠ Němčice nad Hanou - SLP - stupně DSP, DPS
 • Administrativní budova KOMA RENT - dočasná AB - SLP - stupeň DPS, DSPS
 • MŠ Vsetín - SLP - stupeň DPS
 • ZŠ Bohuslavice - EZS, CCTV - stupeň DVZ
 • Kovovýroba Petráš Podhradí - EKV, EZS, CCTV - stupeň DPS
 • Přístavba základní a mateřské školy Elišky Přemyslovny 10, Brno - Starý Lískovec
 • Areál Holubice - logistický areál Goodman - studie proveditelnosti, DUR
 • Venkovní situace_optická a metalická síť - KOMA MODULARE - stupeň DPS
 • ZŠ Rajnochovice - SLP - stupeň DPS
 • Učiliště Kunčice - SLP - stupeň DPS
 • Bytový dům Hluk - SLP - stupeň RPD
 • Novostavba bytového domu – Křiby Zlín, parc. č. parc. č. st. 7581/1, 7581/2, st. 546/2, 2174/1 , Stupeň PD: DUR, DPS
 • DVZ - dokumentace pro výběr zhotovitele - akce: "Modernizace městského kamerového systému Otrokovice"
 • Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Trávník 27, stupeň DPS
 • Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, U Tenisu 4, stupeň DPS
 • Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Velká Dlážka 5, stupeň DPS
 • Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Boženy Němcové 16, stupeň DPS
 • Modernizace a vybudování odborných učeben pro ZŠ Přerov, Želatovská 8, stupeň DPS
 • SPŠ Otrokovice – rekonstrukce a modernizace výukové kuchyně - slaboproudé elektroinstalace
 • Komunitní centrum Jankovice - stupeň DSP - SLP
 • ZŠ Družstevní - strukturovaná kabeláž, internetová konektivita, stupeň DPS
 • ZŠ Studánka - strukturovaná kabeláž, internetová konektivita, stupeň DPS
 • ZŠ Bratranců Veverkových - strukturovaná kabeláž, internetová konektivita, stupeň DPS
 • ZŠ Staňkova - strukturovaná kabeláž, internetová konektivita, stupeň DPS
 • ZŠ Závodu Míru - strukturovaná kabeláž, internetová konektivita, stupeň DPS
 • ZŠ Spořilov - strukturovaná kabeláž, internetová konektivita, stupeň DPS
 • ZŠ Ohrazenice - strukturovaná kabeláž, internetová konektivita, stupeň DPS
 • ZŠ Npor. Eliáše - strukturovaná kabeláž, internetová konektivita, stupeň DPS
 • Víceúčelový objekt - sodovkárna - stupeň DSP
 • Rekonstrukce objektu domova Vítkov, stupeň DPS
 • Nástavba učeben a stavebniní úpravy objektu školní družiny a jídelny ZŠ aMŠ Dělnická – Karviná, stupně PD: DSP, DPS
 • Rozšíření provozních kapacit Alzheimer centra Zlín, stupeň PD: DSP
 • Celková rekonstrukce objektu vily v parku Ed. Beneše č.p. 243 v Kopřivnici, stupeň DPS
 • Budova 103, areál Svit – EPS 4.np + schéma
 • VIII. Etapa rekonstrukce závodu Vizovice – Koma modular s.r.o.
 • Novostavba objektu bytového domu 7. b.j. Šumice, stupeň DSP
 • Domov se zvl.režimen Terezín - systém EPS a ER, stupeň DPS, dalších 10 domovů pro seniory v rámci ČR