Naše služby

eps

Elektronické požární systémy

Oheň sice poznáte podle kouře, ale vysoce nebezpečný oxid uhelnatý nebo inertní plyny neuvidíte ani neucítíte. Nepodceňujte riziko požáru, které představuje zkázu, a nechte si nainstalovat elektronickou požární signalizaci. Nepodceňujte zabezpečení domácnosti, majetku,zajištění požární ochrany a neztratíte střechu nad hlavou a neohrozíte své zdraví. Chrání osoby a majetek před požárem, vytváří standarty pro kvalitu, citlivost a spolehlivost protipožárních řešení. Systémy ochrany zdraví a života jsou nejdůležitější investicí, kterou zákazníci vloží do svých budov. Tyto systémy nepřetržitě chrání majetek, 24 hodin denně.

 

Provádíme aktivní ochranu vašich prostor proti požáru na základě instalace elektronických protipožárních systémů (zkr. EPS). Elektronická požární signalizace slouží k rozpoznání požáru. Díky rychlé detekci je možné předejít nejen případnému ohrožení  životů nebo zdraví osob, ale i  škodám na majetku. 

ezs

Elektronická zabezpečovací signalizace

Elektronické zabezpečovací systémy se dají použít v mnoha úrovňových kancelářských budovách, v jednopodlažních velkoprostorových objektech, vnějších prostorách (okolí budov), v menších firemních prostorách nebo v rodinných domech, ale i v bytových jednotkách. Společným jmenovatelem zabezpečovacích systémů zůstává zabránění vniku nežádoucích osob (popřípadě objektů) do zabezpečených prostor. Elektronické zabezpečovací systémy lze rozšířit doplňkovými technologiemi, jako jsou požární hlásiče, kamerový systém nebo ovládání garážových, či vstupních vrat.

lekari

Lékařské dorozumívací zařízení

Lékařské dorozumívací zařízení je určeno převážně pro lůžková oddělení nemocnic, domovů důchodců a zařízení obdobného charakteru, kde zabezpečuje trvalý hovorový, optický a akustický kontakt pacientů s personálem, včetně možnosti interní komunikace i připojení k jednotné telefonní síti. Patří do sítě komunikačních a signalizačních zařízení. Systém je řešen stavebnicovými prvky, tudíž nabízí širokou škálu obslužných prvků a zařízení.

kamery

Kamerové systémy

K modernímu způsobu zabezpečení objektu, ale také monitorování nastalé situace, slouží kamerové systémy CCTV. Jen si vzpomeňte, jak často je díky umístěným kamerám dopaden zločinec. Nemusíte být žádný Sherlock Holmes, abyste po neidentifikovaných stopách hledali pachatele, který vás bez pozvání a v nestřeženém okamžiku navštívil a odcizil vám majetek. Kamerový systém zaznamená potřebné události.

evak_rozhlas

Evakuační rozhlas

Evakuační rozhlas a provedení jeho instalace musí odpovídat přísným požadavkům, které jsou definovány v mezinárodní normě EN 60849

Živelná katastrofa, teroristický útok, havárie – to vše jsou situace, kdy v místech s vysokou koncentrací lidí dochází k panice, zraněním i ohrožení života. Mnoho studií prokázalo, že v těchto vypjatých situacích je nejúčinnější právě hlasové předávání instrukcí. V těchto nouzových případech evakuační rozhlas po přijetí poplachového signálu spustí konkrétní evakuační hlášení zcela automaticky, bez zásahu obsluhy.

Evakuační rozhlas můžete samozřejmě využívat také k předávání běžných informací, vysílání reklamních spotů, nebo hudby. Své uplatnění má evakuační rozhlas zejména v nákupních centrech, podnicích, nádražích, letištích, hotelech, stadionech či zábavních parcích.

struktur_kabel

Strukturovaná kabeláž

V současné době je strukturovaná kabelaž nejvhodnější prostředek pro distribuci slaboproudých signálů v rámci budovy případně komplexu budov. Strukturovanými rozvody lze dnes na jednom typu kabelu – kroucené dvoulince – realizovat při extrémním požadavku na flexibilitu všechny dnes používané slaboproudé aplikace – přenos dat, hlasu, videa, CTV, CCTV, EZS, EPS, STA, ACS, měření a regulace. Systémy strukturované kabeláže jsou vhodné pro instalace v rozsahu řádově několika jednotek, až do několika tisíc přípojných míst při použití jednotné technologie.

Další služby

  • ozvučení
  • společná televizní anténa + satelit
  • docházkové přístupové systémy
  • domácí telefon
  • autorský dozor v rámci ČR
  • technický dozor investora - Zlínský kraj
  • realizace drobných projektů - do 200.000 Kč