Získané certifikace

Certifikát - Instalace topných systémů FENIX

Osvědčení - projektování zařízení EPS systému LITES

Certifikát- k návrhu a projektování systému EISS

Osvědčení odborné způsobilosti - technik požární ochrany

Osvědčení LPE - provozuschopnost EPS a jeho uvádění do provozu

Osvědčení HILTI - systém protipožární ochrany

Osvědčení o autorizaci - ČKAIT

Odborný seminář - projektování VARIODYN D1 a VARIODYN D1 Comprio

Osvědčení OBO BETTERMANN - systémy protipožární ochrany

Koncesní listina

Osvědčení Jablotron

Certifikát EPS ESSER 8000 a FlexES

Estelar certifikát

Požární bezpečnost z hlediska elektroinstalací v občanské a průmyslové výstavbě

Osvědčení - elektronické požární systémy

Osvědčení BOZP 2016

Odborný seminář - projektování